Barn- och hjärtsjukvård flyttar in först

Var ska olika verksamheter finnas i det nybyggda universitetssjukhuset? Arbetet med att lägga det komplexa pusslet med att placera verksamheterna har nått en milstolpe och ett förslag har presenterats för cheferna på Karolinska Universitetssjukhuset.

Temabaserad vård
Utgångspunkten för planeringen har varit dels de fasta funktionerna som operation, intensivvård och bild & funktion (röntgen och annan diagnostik) dels den tematiska indelningen av patientgrupper. Vid det nybyggda universitetssjukhuset kommer vården att bedrivas i tema, något som sätter patientens samlade medicinska behov ännu mer i centrum.

I de två östra byggnaderna som blir klara att flytta in i 2016 kommer tema Barnsjukvård & Reproduktion och tema Hjärta, Kärl och Respiration att flytta in. I behandlingsbyggnaden, som färstigställs 2018, kommer större delen av tema Cancer att vara. Tema Reparativ medicin, som bland annat innefattar traumavård, kommer placeras på flera ställen i sjukhuset. Tema Neuro och tema Inflammation placeras huvudsakligen i de mellersta huskropparna. I huset närmast Solnavägen blir det mottagningar och dagvård.

Anpassning av befintliga byggnader
Det är mycket som ska fungera för att kunna bedriva högspecialiserad sjukvård integrerad med forskning. Mycket arbete återstår med detaljplanering inom respektive tema för att det ska bli en bra lösning. Just nu pågår också ett arbete med att placera administration och forskningsverksamhet i de nya lokalerna och att planera för hur byggnaderna som idag inrymmer Thorax och Astrid Lindgrens Barnsjukhus ska anpassas till den framtida verksamheten.

Ladda ner preliminär bild på placering i byggnaderna

>