Byggnad för cancervård tar form

Bakom den stora huvudbyggnaden växer behandlingsbyggnaden fram. Vissa behandlingar kräver tung medicinteknisk utrustning, vilket i sin tur ställer stora krav på byggnadens konstruktion och material. Därför byggs en separat behandlingsbyggnad som bland annat kommer innehålla strålningsbunkrar.

I byggnaden kommer det framför allt att bedrivas cancervård, men även angränsande verksamheter som avdelningar/mottagningar för infektionssjukdomar, blodsjukdomar, lungmedicin och allergier placeras i byggnaden. Här kommer det bland annat att finnas utrustning för strålbehandling och en tryckkammare tillsammans med viktiga kringfunktioner.

Entréer och gångbroar
Behandlingsbyggnaden innehåller 80 vårdrum och fem av dessa kommer att vara strålskyddade. Byggnaden får två entréer: en separat entré från norr som leder direkt till strålbehandlingsavdelningen, och en entré från Akademiska stråket som leder till dagvårdsenheten, mottagningar, provtagningscentral och ett café.  Både personal och patienter kan också lätt ta sig vidare till huvudbyggnaden via inglasade gångbroar på två våningsplan. Längst upp i tiovåningsbyggnaden finns ett aktivitetsrum som ska främja patienternas tillfrisknande under pågående behandling.

Klart 2018
Behandlingsbyggnaden är den sista byggnaden som färdigställs inom NKS-projektet och beräknas stå färdig i mars 2018.  Just nu håller grundläggningsarbetena på att avslutas och stommen kommer att börja resas i april.

>