Framtidens spetsteknik tar plats

En tung tryckkammare, takhängd utrustning och högteknologisk apparatur för röntgen, operation och strålbehandling. Framtidens teknik håller redan på att flytta in i det nya universitetssjukhuset. Det ställs stora krav på den nya utrustningen som ska serva patienter, personal och forskare. De totalt 4 900 medicintekniska enheterna är en förutsättning för den specialiserade och högspecialiserade vård som ska bedrivas.

Större delen av apparaterna är nya och indelade i cirka 150 olika byggnadspåverkande kategorier, utifrån kriterier som storlek, vikt och strålning. Upphandling och installation sker helt och hållet i landstingets regi.

Full fart på installationsarbetet
I mitten av april installerades den nya tryckkammaren som bland annat ska kunna behandla dykarsjuka, brandskadeoffer och cancerpatienter.

– Vi brukar kalla det för det tyngsta projektet, i och med att kammaren i sig väger 70 ton. Ett sådant projekt ställer väldigt höga krav på samordning mellan både SLL, Skanska och den tyska leverantören Haux, säger Magnus Ericsson som arbetar med att köpa in utrustning till NKS.

Just nu går fler och fler projekt från planering till installation.

– Det sker nu installations- och driftsättningsarbeten på bred front för de två huskroppar som blir färdiga först. Sedan går vi in resterande av husen för att driva på projekten där. I och med det kommer vi att vara i takt med Skanska som lämnar över rum för installation i samband med att våra projekt blir redo, förklarar Magnus Ericsson.

Hur kommer utrustningen in på NKS?
– SLL startar projektet och genomför förstudie
– SLL gör upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling
– Utrustningen ritas in i NKS:s ritningar
– NKS färdigställer rummen till överenskommen grad
– SLL:s leverantör installerar utrustningen
– NKS driftsätter och provar utrustningen tillsammans med leverantören och SLL

Den nya gatumiljön växer fram
Parallellt med arbetena inomhus påbörjas första etappen av utomhusmiljön. Gatuarbeten startar vid sydöstra delen av NKS, Anna Steckséns gata som går längs akutentrén, och Eugeniavägen som löper längs huvudentrén. Gatorna kommer att vara färdiga lagom till årsskiftet. Arbetet med att färdigställa utvändiga arbeten ställer stora krav på logistik, eftersom gångtrafikanter och transporter till och från projektet ska kunna passera förbi.

Nyfiken på den nya gatumiljön? Ta en titt på Gävlegatan där gatuarbetena redan är klara!

>