Framtidens studenter får rum för dialog

Vad krävs för att skapa bra lokaler för framtidens undervisning? Det var en av många frågor som diskuterades då representanter från bland annat byggsektorn, vård, forskning, utbildning och kultur möttes under en tvådagarskonferens som tog avstamp i NKS-projektet i slutet av april.

– Att förändra pedagogiken utan att förändra byggnaden, det är som att köra en app på en IBM-maskin från 1980, förklarade Jonas Nordquist, föreståndare på Medical Case Centre på Karolinska Institutet, när han talade på konferensen som lockade ungefär 400 deltagare från hela Sverige och övriga Norden. 

Jonas Nordquist är expert på byggnadens betydelse för pedagogiken. I Nya Karolinska Solna-projektet har han bland annat varit med och utvecklat de undervisningssalar som stöder dialog och problembaserat lärande. Lokalerna har stor betydelse för undervisningen.  Bakom de fysiska lärandemiljöerna och de informella mötesplatserna inom NKS-projektet finns en pedagogisk vision:
– Den är baserad på den bästa vetenskap vi har idag om miljöer för lärande, berättade han.

Aktiva väggar
Karolinska Institutets nuvarande lokaler byggdes på 1940-talet och den tidens undervisning byggde på monolog: läraren talade och studenterna lyssnade. Idag vet vi att studenter har lättare för att lära sig om de får vara aktiva och diskutera.

– Hörsalen är en typisk monologorienterad miljö. Den typen av miljöer konserverar gamla arbetssätt; det är svårt att diskutera i monologcentrerade miljöer, fortsatte Jonas Nordquist.

”Aktiva väggar”, det vill säga att alla väggar i lokalen – och inte bara den längst fram - kan användas som skrivytor, är ett exempel på något som bidrar till att skapa en miljö som främjar ett dialogbaserat lärande och något som planeras för framtidens studenter på NKS.  Att alla patienter får enkelrum på det nya universitetssjukhuset medför fördelar även för studenterna.

– Enkelrummen möjliggör ett annat lärande. Studenter kan, med patientens medgivande, vara med sjukvårdspersonalen i rummet, förklarade Jonas Nordquist.

En rapport som sammanfattar konferensen kommer att publiceras längre fram.

Konferensen ” Att tänka och bygga nytt för framtidens patient” arrangerades av: SLL, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Skanska, Coor Service Management, Tengbom, White, Ramböll, Sweco och ÅF.

>