Framtidsplan för hälso- och sjukvården - nästa steg

När det så kallade tredje steget i genomförandet av Framtidsplanen nu har beslutats av landstingsfullmäktige står det klart att centreringen av den högspecialiserade vården till Nya Karolinska Solna är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde. Andra prioriterade områden är renodling av akutsjukhusens uppdrag och upprustning av vården utanför akutsjukhusen. Likaså prioriteras utveckling av nätverkssjukvård, e-hälsotjänster, IT-system samt av befintliga styr- och ledningssystem.

Fortsatt utbyggnad av vården
Nya Karolinska Solna är en central del i Framtidsplanen, en av de största satsningarna hittills på hälso- och sjukvården i Stockholms län.  Utvecklingen av vårdsystemet ska leda till att invånarna blir mer delaktiga i sin egen vård och får säker vård, på rätt plats, till rätt kostnad.

Fokus i Framtidsplanens tredje steg är att beskriva allt det arbete som genomförts hittills och de utmaningar och områden som nu måste prioriteras. I planen framgår det att utbyggnaden av vården på och utanför akutsjukhusen blir fortsatt viktigt. Omfattande upprustningar och ombyggnationer har påbörjats på samtliga akutsjukhus i länet. Stora investeringar görs också för att utveckla vården utanför akutsjukhusen.

Effektiv vård ger ekonomi i balans
De omfattande investeringarna, befolkningsökningen och förändringarna i vårdutbudet påverkar ekonomin. En ekonomi i balans behöver säkerställas samtidigt som hög kvalitet och tillgänglighet i vården. I tredje steget presenteras flera åtgärder för att utveckla en sjukvård i länet som bidrar till att vårdens resurser används på det mest effektiva sättet med patientens behov i fokus.

Beslutsprocessen
Tredje steget av Framtidsplanen beslutades som en bilaga till budgetmotion vid landstingsfullmäktiges budgetdebatt den 16-17 december. Slutlig budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 beslutas i januari 2015.

Läs mer om Framtidsplanen på www.sll.se/framtidsplanen

 

>