Klart hur vården placeras i de nya lokalerna

Nu är det bestämt vilken vård som ska ligga var i det nya sjukhuset. I mars beslutade Karolinska Universitetssjukhuset om placeringen av verksamheterna från 2018.

 – Det här är en milstolpe, säger biträdande sjukhusdirektören Mikael Forss. Nu går vi från en planeringsfas till en genomförandefas. Nu när verksamheterna vet var de ska hålla till, kan de börja förbereda sig på ett mer handfast sätt – genom att förbereda sig för de nya lokalerna, hitta möjligheter till samverkan och nya arbetssätt.

Placering efter teman
Sex teman har nu fått sina placeringar i den nya sjukhusbyggnaden: barn och reproduktion, cancer, inflammation, hjärta och kärl, neuro och reparativ medicin. Dessa teman har fungerat som verktyg i arbetet med att placera ut verksamheterna i lokalerna. För patienterna finns flera fördelar med vård som är organiserad i teman. 

– En patient med sjukdomstillstånd som rör olika specialiteter kan ha stor nytta av samordning. Att specialiteter med många beröringspunkter ligger nära varandra på sjukhuset underlättar ett tätt samarbete kring patienten, säger Annika Tibell, medicinsk chef på Programkontoret för nya Karolinska.

Viktiga funktioner styr placeringen
Viktiga fasta funktioner som röntgen och bilddiagnostik, operationssalar och intensivvårdsavdelningar ligger på flera ställen i byggnaden. Behovet av att vara nära en fast funktion har också styrt vilken placering de sex temana fått.

För att komma fram till en helhetslösning så har Karolinska Universitetssjukhuset gjort ett omfattande arbete tillsammans med b.la. Karolinska Institutet och fackliga företrädare. En konsekvensbedömning av placeringen har gjorts utifrån olika faktorer som t.ex. patientsäkerhet samt forskning och utbildning. Mindre justeringar kan komma att ske i nästa skede av processen. 

– Men ibland får man avväga den ideala placeringen för den mindre delen mot en god helhet, säger Annika Tibell.

Fortsatt vård i två nuvarande byggnader
Nuvarande Thorax-byggnaden och den byggnad som idag inrymmer Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer att användas för vårdverksamhet även i fortsättningen.

I Thorax blir det slutenvård, dvs. vård för inlagda patienter, och viss kirurgi.  I byggnaden ska bland annat plastikkirurgi, Bröstcentrum, trauma, Gastrocentrum och AVA/Infektion finnas från 2018.

Den byggnad som idag inrymmer Astrid Lindgrens Barnsjukhus ska bli ett öppenvårds- och forskningscenter i framkant. Att ha ett center där mycket av öppenvården, dvs. vård för icke inneliggande patienter, samlas har många fördelar. Till exempel kan öppenvården för tonåringar knytas närmare öppenvården för vuxna. På så sätt blir det en bra övergång mellan barn och vuxen i öppenvården.

Vad händer härnäst?
Visst detaljarbete återstår när det gäller att se hur respektive tema bäst utnyttjar de lokaler där de placerats. Vissa justeringar behöver göras under en övergångstid för de verksamheter som flyttar in redan 2016.
Under våren kommer placeringen av forskning och utbildning, administration och staber planeras i detalj.

 

>