NKS får ny röntgen- och bildutrustning

Upphandlingen av bild- och funktionsutrustning till NKS har avslutats och Philips AB har fått landstingets uppdrag att leverera utrustning som magnetkameror, ultraljud, kärlundersökningar och datortomografer mm.

Upphandlingen är innovativ på det sättet att den säkrar tillgången till en viss funktion istället för en viss utrustning, och ska hålla samma tekniska nivå över hela avtalstiden.  Service, uppgradering och utbyte av utrustning ingår också i upphandlingen.

Positivt för patienter och personal
För patienterna så innebär avtalet att utrustningen kommer hålla den mest avancerade och optimala undersökningstekniska nivån, även över tid. Utveckling av nya diagnotiska metoder kommer också komma patienterna till nytta.

Personalen gynnas också av att avtalet är konstruerat som det är, då de kommer att kunna medverka vid val av viss utrustning.
Bild & funktionsutrustning kommer finnas på flera ställen i det nya sjukhuset för att minska antalet förflyttningar av patienter och utrustningen kommer även användas för forskning.

Konkurrenspräglad dialog
Philips är huvudleverantör, men utrustning kommer också att inhandlas från andra leverantörer. Avtalslängden är 14 år med en möjlighet för landstinget att förlänga avtalet med sex år. Upphandlingen genomfördes som en så kallad konkurrenspräglad dialog med de tre leverantörer, som kvalificerade sig för deltagande i dialogen efter ett urvalsförfarande. Avtalet inkluderar också ett partnerskap med Philips både när det gäller service, utrustningsinköp och innovation.

>