Patientnära forskning nyckeln till nya upptäckter

Ett nära samarbete med sjukvården är oftast snabbaste vägen till den mest framgångsrika medicinska forskningen. Därför är patientnära forskning och utbildning (FoU) en naturlig och självklar del i verksamheten på NKS. Det ställer också större krav på den fysisk miljö som tillåter att patienten involveras i arbetet på ett eller annat sätt.

Sedan 2012 har programkontoret för nya Karolinska, Karolinska Institutet och verksamheter från Karolinska Universitetssjukhuset haft ett tätt samarbete kring vilka ytor den patientnära FoU-verksamheten behöver i det nya sjukhuset, till exempel för provtagning, intervjuer, analyser och administration.

– Forskning och utbildning har haft en central roll i planeringen av hela sjukhuset. Dagens FoU är en del av morgondagens sjukvård och placeringen av vården är gjord så att forskning och utbildning ska gynnas, säger sjukhusets FoU-direktör Jan-Inge Henter.

"Grovskissen" för patientnära FoU är klar. Nu när det också finns ett inriktningsbeslut för vårdens placering är det möjligt att få de sista pusselbitarna på plats.

– Nu vet vi som arbetar i vården vilka som blir våra grannar och hur vi kan samverka, säger Jan-Inge Henter.

Integrerat sjukhus ger större patientnytta
Genom vårdens fysiska närhet till både KI, forskningsbyggnaden och andra laboratorier på sjukhusområdet förbättras möjligheterna för patientnära forskning.

– Tillsammans med de stora satsningar som sker på KI campusområde i Solna och Huddinge kommer vi att få en FoU-verksamhet av mycket hög internationell klass, säger Lars I Eriksson som har lett Karolinska Institutets arbete med patientnära FoU.

Han menar också att den integrerade vården, forskningen och utbildningen vid universitetssjukhuset kommer att ge bättre förutsättningar för arbete i nya, spännande konstellationer.

– I dag är vår verksamhet utspridd på ett stort område, det nya sjukhuset har en tätare struktur. Kliniska forskare kommer att befinna sig närmare varandra och har fler mötesplatser, säger Lars I Eriksson.

Flexibel användning av rummen
Patientnära FoU kommer att finnas i alla vårdbyggnader i Solna, det vill säga i den nya huvudbyggnaden, behandlingsbyggnaden, samt i nuvarande Thorax och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Behoven av utrymmen baseras på en enkät som har förfinats efter hand.

– Vi har också försökt främja och uppmana till samnyttjande, antingen mellan vård och FoU eller mellan olika FoU-verksamheter. Eftersom vi har en begränsad yta så är det onödigt att rummen står tomma. Dessutom kan vi använda utrustning på ett smartare sätt, säger Linda Lindskog, projektledare för placeringen av Lab/FoU på Programkontoret för nya Karolinska.

En knäckfråga som återstår att lösa är huruvida patientnära FoU-verksamhet delvis ska vara samlad i en central FoU-enhet, eller ligga utspridd och helt integrerad med vården. I februari arrangerades en workshopserie tillsammans med KI. Materialet från dessa träffar ska fungera som ett beslutsunderlag för Programkontoret under våren.

>