Sjukhusens framtid

Det sker stora förändringar inom specialistsjukvården i hela Sverige. Investeringar i ny- och ombyggda sjukhus, vårdval inom allt fler områden och nytänkande kring vårdprocesser och nätverkssjukvård. Detta var några av de ämnen som togs upp på Dagens Medicins seminarium ”Världens bästa sjukhus. Hur ser uppdraget ut?”, som anordnades i Stockholm under hösten.

– Om vi vill bli bäst på sjukvård måste vi jämföra oss med de bästa i världen, menade Melvin Samsom, nytillträdd sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Melvin Samsom gav sin syn på universitetssjukhuset som motor och drivkraft i specialistsjukvårdens utveckling. Han talade även om vikten att arbeta med värdebaserad vård och då inse att patienten är en outnyttjad källa till kunskap som vi bör ta mer hjälp av i framtiden.

Nya lokaler och innovation
Under seminariet medverkade även Svante Norgren, divisionschef för barndivisionen på Karolinska Universitetssjukhuset som är en av de verksamheter som kommer att flytta in först i de nya byggnaderna. Han lyfte fram några av fördelarna med de nya lokalerna: de stödjer moderna arbetssätt, skapar en närhet till viktiga funktioner men även till vuxenvården. Detta ger nya möjligheter och förutsättningar för vården, forskningen och utbildningen.

En debatt angående vilka innovationer morgondagens patienter behöver fördes mellan Daniel Forslund, tidigare chefsstrateg, Vinnova; Britta Wallgren, Capio St Görans sjukhus; Johan Permert, utvecklings- och innovationsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; och Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. Debatten handlade om stora innovationer, men även om vikten av att ta tillvara på den utveckling vi nått idag och se innovation utifrån patientens synvinkel.

Sjukvård i nätverk
Framtidsplanen för Stockholms hälso- och sjukvård innebär att vården ska samarbeta i nätverk runt patienten där husläkare, e-hälsa och närsjukvården spelar en viktig roll. På plats för att berätta mer om detta var Henrik Gaunitz, programansvarig, Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm läns landsting. Han beskrev bland annat att Nya Karolinska Solna fungerar som katalysator för framtidens vård.

Seminariet arrangerades av Dagens Medicin i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

 

>