Skanska kontrollerar 50 rum per vecka

Första delen av huvudbyggnaden, de två östra huskropparna, närmar sig färdigställande. Att göra de 3300 rummen helt färdiga till sommaren 2016 är en process i flera steg. Skanska kontrollerar och låser nästan 50 rum varje vecka.

Skanska ansvarar för att säkerställa att de färdiga rummen stämmer överens med ritningarna när det gäller konstruktion och installationer. Innan sista målningen går Skanskas våningschef och produktionsteamet runt och kontrollerar rummen: Är alla delar med? Sitter allt på rätt ställe? Har allt levererats enligt avtal så här långt?

– Resan är påbörjad mot ”noll kvalitetsfel”. Hela teamet är viktigt och behövs om vi ska kunna säkerställa alla delar och komma fram i tid, säger Leif Karlsson på Skanska, blockchef för fas 4, dvs. den första delen av huvudbyggnaden.

Oberoende slutinspektion sist
Efter att eventuella fel åtgärdats, skyltning kommit på plats och slutstädning gjorts görs en slutinspektion av en oberoende besiktningsman. Därefter är rummen färdiga för överlämning till Stockholms läns landsting. I juni 2016 kommer den första delen av huvudbyggnaden att lämnas över till landstinget. Därefter kan Karolinska Universitetssjukhuset börja flytta in i de nya lokalerna.  

>