En säker arbetsplats

Nya Karolinska Solna
Ingen har förolyckats under bygget av Nya Karolinska Solna. Statistisk sett borde det inte vara möjligt. För huvudskyddsombudet på Skanska Healthcare är målet en helt olycksfri arbetsplats.

Många känner honom som Skanskas ”Säkra snickaren” som tipsar hemma fixare på Youtube om hur man undviker skador. Samtidigt har Rikard Andersson ett säkerhetsuppdrag i betydligt större skala, ett av de viktigaste i byggbranschen. Till vardags är han nämligen huvudskyddsombud på Skanska Healthcare med uppdrag att skapa en säker arbetsplats för yrkesarbetarna. Skyddsronder med de andra skyddsombuden är en viktig del av hans arbete vid NKS. 

– Jag håller dem hela tiden uppdaterade med aktuell information och ger så mycket hjälp och stöd som möjligt. Alla vi som är skyddsombud i NKS-projektet har också enormt mycket nytta av vår arbetsmiljöchef, Maria Wernius, och den stödfunktion som hon leder. Vi bollar idéer och sköter kommunikationen tillsammans. Gruppen deltar i skyddsronder och håller utbildningar i säkerhet för yrkesarbetare och arbetsledare.

Dagen börjar med samtal
På Skanska Healthcare leds morgonmötena med yrkesarbetarna av en produktionschef tillsammans med ett skyddsombud. Det dagliga mötet, där säkerheten är ett givet ämne, är också temat för årets ”Safety Week” inom Skanska .

– Vi börjar alltid dagen med samtal där vi går igenom dagens händelser. Då får alla i hela den gruppen chansen att berätta om de har sett något som kan äventyra säkerheten och behöver åtgärdas, berättar Rikard Andersson.

– En sak som jag tycker att nästan alla arbetsledare är bra på här, är att man informerar om vad som gäller och att man vågar säga till. Att våga säga ifrån måste ju gälla alla anställda, inte minst yrkesarbetare. Det är dit vi ska komma – bry dig om alla, tänk inte bara på dig själv.

Säkra gångvägar
Skanska Healthcare ägs till en del av Skanska UK, som bland annat bidrog med en arbetsmiljöchef i en tidig fas av byggprojektet.

– I Storbritannien har de kommit lite längre än oss när det gäller en del säkerhetsarbeten, så vi har lärt oss mycket av dem. Visst blev det en del kulturkrockar men de hade många bra idéer som jag kommer att ha med mig i framtiden, säger Rikard Andersson.

Ett exempel på säkerhetstänk som man ”importerat” till NKS-projektet är att märka ut gångvägar på byggarbetsplatsen.

– Man gör fållor med kravallstaket där yrkesarbetarna får gå. Då genar man inte efter armeringsbuntar till exempel.

Kransamordnare, eller krankopplare är också en säkerhetsåtgärd som Skanska Healthcare infört efter brittiskt mönster.

– Alla har ju gått kurser i säkra lyft, men vissa har fått orange hjälm och är då ansvariga för lyften. Det innebär att du ska kolla att killen som kopplar lasten gör det på rätt sätt. Krankopplaren pratar också med kranföraren. Vi kör alltid via radio, aldrig på tecken som är vanligt på andra byggarbetsplatser, säger Rikard Andersson.

– En annan sak som vi har infört är ”Tool Box Talk”, när arbetsledaren ställer sig på verktygslådan – eller något annat som gör att alla kan se och höra – för en kort, viktig information om säkerhet.

12 miljoner arbetstimmar
Statistiskt sett inträffar en allvarlig arbetsolycka efter två miljoner arbetstimmar. Nu är NKS-projektet uppe i 12 miljoner arbetstimmar. Hittills har ingen förolyckats och antalet allvarliga olyckor och tillbud är också färre än normalt.

– Vi har klarat oss bra hittills, men mitt mål är en helt olycksfri arbetsplats.

– När det inträffar en allvarlig olycka någonstans i världen, då tänker jag att det inte får hända på min arbetsplats. Inom Skanska har vi något som kallas ”A Global Safety Stand Down”. Om någon förolyckas på en arbetsplats har vi en genomgång av vad vem den personen var som förolyckades, vad som hände och varför. Det avslutas med en tyst minut över hela världen. Därefter går vi igenom vad vi kan göra för att förhindra att det något liknade händer igen.

Rikard Andersson var huvudskyddsombud under en etapp av Södra länken, det enda byggprojektet han varit med om som kan jämföras med NKS-projektet, även om det inte var i samma storleksordning.

– Där klarade vi oss på min etapp, men några allvarliga olyckor hände under andra etapper där jag inte var med.

Finns alltid risktagare
Inom sjukvården pratar man om hur brist på följsamhet – när det gäller exempelvis basala hygienregler– kan äventyra patientsäkerheten. I byggbranschen har man liknande problem, berättar Rikard Andersson. Det finns exempelvis ett fåtal anställda som tycker att det är lite löjligt med personlig skyddsutrustning men de är tvungna att acceptera den.

– På byggarbetsplatser finns det alltid en del som är lite heta, som vi säger. De ser risken men tar den i alla fall och oftast går det bra. Säg att du ska ta dig över en grop. I stället för att lägga en körplåt med räcken kastar man bara ut två plankor och balanserar på dem. Man småchansar för att det går lite fortare. Ibland är det lättare att använda stege någonstans istället för saxlift eller ställning, och då kanske man gör det trots att det inte är tillåtet.

Efter NKS vill Rikard Andersson helst arbeta på ett bygge i samma storleksordning.

– Bygget börjar dra ihop sig och det klart man tänker en del på vad som ska komma sen. Man vill ju ha en utmaning. Ett litet bygge på 15 man – vad kan gå fel där?

>