Konsten ska tillföra mänskliga värden

Tre spännande ljusschakt och en fasad som heter ”Kristall” – de fyra första konstverken är nu på plats inne i Nya Karolinska Solna. Här ska patienter, personal och besökare kunna uppleva både ny- och befintlig konst från de nuvarande sjukhusbyggnaderna. 

NKS-projektet är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Bakom konstprojektet står Stockholms läns landstings Kulturförvaltning. Arbetet bedrivs av Kulturförvaltningens konstenhet i samråd med många referensgrupper.

– Vi har samma höga ambition med konsten som med utförandet av sjukhuset i övrigt. Det ska vara hög kvalitet, genomtänkt och i framkant. Samtidigt ska konsten bidra till en miljö som känns omhändertagande, säger Ulrika Horn af Rantzien, kommunikatör på kulturförvaltningen.

Människan i centrum
Konsten har en viktig roll i det nybyggda sjukhuset och ska ha en positiv inverkan på alla besökare – inte minst patienterna.

– Inom vården finns ett växande intresse för konstens funktion när det handlar om rehabilitering, tillfrisknande och välbefinnande. Vi vill att konsten ska se till människan och tillföra ett humanistiskt perspektiv och mänskliga värden, säger Ulrika.

Konstnärlig mångfald
Ett sextiotal konstnärer har valts ut för att skapa konstverk som kommer finnas på en specifik plats på sjukhusområdet och vissa blir en naturlig del av byggnaderna. Konstnärerna har fått anmäla sitt intresse via en konstnärsdatabas.

– Utifrån detta har det sedan skett en rad urvalsprocesser som involverar både byggspecialister, personal- och patientföreningar och andra referensgrupper, berättar Ulrika.
Kulturförvaltningen har också arbetat tätt ihop med konstkonsulter för att se till att det blir en spridning av olika tekniker och konstnärliga uttryck som skapar nya spännande sammanhang.

Konst i 360 grader
Några av de första konstverken som kommit på plats är Jesper Nyréns glasfasad ”Kristall” vid akutmottagningen, Astrid Kroghs verk i ett av ljusschakt under helikopterplattan, Anna Berglunds verk på en innergård med växtliknande glas- och bronsskulpturer samt Fredrika Lindbergs 40 meter höga verk i ett annat ljusschakt med trädgrenar av glas är också installerade.

– Astrid Kroghs konstverk under helikopterplattan har en spännande lösning där hon använder sig av glober för att föra ner dagsljus i ljusschaktet. I den här enorma byggnaden så finns det många platser som är fascinerande och utmanande att göra konstverk i. Ljusschakten är sådana platser, de omfattar flera våningar och ska kunna upplevas i 360 grader, säger Ulrika.

Ta vara på befintliga verk
Utöver de fasta konstverken ska närmare tusen enskilda verk rymmas i det nybyggda sjukhuset. De kommer på plats senare eftersom de inte är en del av byggnationen. En del av dessa köps in speciellt för NKS, medan andra hämtas från Karolinska Universitetssjukhusets befintliga konstsamling.

– Just nu sker en stor inventering av de cirka 9 000 konstverk som finns i de befintliga byggnaderna där vi gör ett urval utifrån vad som passar på det nybyggda sjukhuset, säger Ulrika.

>