JIT-skåp fylls på

JIT-skåp fylls på

Material på rätt plats i rätt tid

I JIT-förråden – som finns överallt på det nybyggda universitetssjukhuset – hittar personalen utrustning och material som behövs just då. Förråden är sista länken i en automatiserad kedja som leder fram till användaren. Systemet bygger på "Just-in-time"-principen och ska underlätta markservicen för vårdpersonalen.

I den nya sjukhusbyggnaden kommer tre bokstäver att förändra personalens arbetsdag; JIT. "Just-in-time-principen" innebär att material som behövs för att utföra ett visst arbete alltid ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Målet är att markservicen ska flyta smidigt och ta minimalt av vårdpersonalens tid. Den här automatiserade servicefunktionen är enhetliga för alla verksamheter i de nya sjukhusbyggnaderna.

Systemet för materialförsörjning, JIT, bygger på en integrerad kedja där vägen från beställning till verksamheten är enkel. Serviceföretaget Coor har varit med redan på planeringsstadiet och utformat system tillsammans med vården så att allt ska fungera så bra som möjligt.

Robotar sköter materialleveranser
JIT-förråd för utrustning och material finns i nischer på flera ställen på varje våningsplan, nära huvudkorridorerna. Innehållet är väl synligt och lättåtkomligt. Materialförsörjningen till skåpen sker i huvudsak med robotar som styr vagnar lastade med bland annat textilier, sterilgods eller patientmat till och från verksamheten. I stort sett alla transporter går via dessa robotvagnar, automated guided vehicles (AGV) som har egna hissar och ska utföra omkring 1 600 transporter per dag.

JIT-förråden är sista länken innan material och utrustning når användaren, till exempel personalen på en operationssal. Eftersom operationsplaneringssystemet kan prata med steriltekniska enhetens IT-system kommer allt att finnas på plats när det behövs. I kedjan ingår sterilisering, materialförsörjning och den så kallade förädlingsprocessen som består av försörjningsvagnarna och JIT-förråden.

Foto på JIT-skåp

Fakta servicetjäster:
Coor är upphandlad leverantör för de flesta av servicetjänsterna i de nya sjukhusbyggnaderna i Solna, till exempel:

  • Reception, helpdesk och servicecenter för medarbetare och besökare.
  • Försörjning av förbrukningsmaterial, patientmat, textil, post, paket och gods.
  • Fastighetsservice, lokalvård, bevakning och service vid helikopterplatta.

För servicetjänster i befintliga byggnader på sjukhusområdet ansvarar Karolinska Universitetsjukhuset.

>