Nya fantastiska lokaler

Ett vårdrum
I Nya Karolinska Solna-projektet är enkelrummen uppbyggda på ett modernt sätt som minskar risken för skador. Enkelrummen kommer att vara stora, ljusa och luftiga. De har också vackra färger, bra akustik och kommer att vara lätt att hålla rent. 

Tema Barn och Kvinnosjukvård liksom Tema Hjärta-Kärl blir först in i det nya sjukhuset när flyttlassen börjar gå hösten 2016. Neonatologen Baldvin Jonsson kommer att vara bland de första på plats. Som divisionsprojektledare ser han stora möjligheter att göra verksamheten mer trygg, effektiv och säker för både patienter och personal.

– Det blir lättare att undvika vårdrelaterade infektioner och vi kan ta hand om hela familjen på ett annat sätt än idag – både vad gäller neonatalvården och övriga pediatriken. Dessutom kommer vi att kunna jobba mycket tajtare ihop med kvinnokliniken för att samvårda mamma och barn, säger Baldvin Jonsson under en rundtur tillsammans med kollegor.

Vård för de allra minsta
De nya lokalerna för neonatalvården ligger på plan 8 i den huskropp som är belägen längst öster ut. Intensivvårdsrummen ligger i grupper om fyra, två på vardera sida om en gemensam arbetsstation.

– Det blir mycket bättre än i dag, konstaterar Veronica Berggren, specialistsjuksköterska på Neonatal, och fortsätter: 

– I dag ligger två till tre barn i varje sal på 20 kvadrat, och vid intensivvård är det mycket utrusning som ska in runt varje barn. Trängsel skapar risk för vårdrelaterade infektioner. 

De nya lokalerna innebär bättre förutsättningar för en familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård, och föräldrarna kommer att kunna vara mer delaktiga i vården av sitt barn. Idag finns två familjerum för neonatalvården i Solna. Nästa höst kommer det att finns tolv familjerum med våningssäng för tre personer – så kallad familjesäng – så att även syskon kan övernatta. Dessutom finns det bättre plats för familjen i både i intensivvårdsrummen och i samvårdsrummen där mor och barn vårdas tillsammans.

Fler platser för barn med cancer
Det är inte bara Neonatal som längtar efter nya lokaler. Svante Norgren, divisionschef för barndivisionen, lyfter fram barnonkologin som exempel:

– I dag har barnonkologin bara 14 platser, i nya sjukhuset blir det 22 platser. Det blir bättre för patienterna och en bättre arbetsmiljö. Jag märker av att det redan nu ger personalen en växande energi. Det finns en attraktionskraft i att vi snart kommer att flytta in i nya lokaler, byggda utifrån ett tydligt barnperspektiv. Det ger förutsättningar för nya, rationella arbetssätt och synergier med vuxenvården, säger Svante Norgren.

Stor del av öppenvården för barn i ALB
Ungefär två tredjedelar av öppenvården för barn ska vara i nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB. Både Svante Norgren och Baldvin Jonsson stora fördelar med att samla öppenvården där.

– Barn- och vuxenvården hamnar nära varandra. Samarbetet kan bli väldigt spännande, och det finns ett stort intresse för detta hos dem som ska arbeta i Q. Meningen är att vi ska matcha så att till exempel både barn- och vuxenendokrin ligger i Q-huset. På så sätt blir övergången lättare när en barnpatient blir vuxen, avslutar Baldvin Jonsson.

>