Pratande robotar sköter logistiken

Förarlösa robottruckar kommer sköta jobbet med att hämta allt från mat till tvätt och läkemedel på det nybyggda universitetssjukhuset. Därmed frigörs tid för personalen – som kan fokusera på att ta hand om patienterna. Nu är systemet intrimmat och redo för att patienter och personal i november ska flytta in på sjukhuset.

AGV-robot

Hämtning av 150 städvagnar per dag, transport av kläder för 6000 medarbetare liksom textiler för 630 patientrum och 36 operationssalar. Det är några exempel på vad robotarna kommer att transportera på det nya universitetssjukhuset. Robotarna – så kallade AGV:er, är igång dygnet runt och hinner med cirka 1600 transporter per dygn.

Egna hissar

Robotarna har sin bas i den centrala teknikbyggnaden under sjukhuset. Hit kommer alla transporter. Textilier och medicinska förbrukningsmaterial lossas från lastbilarna och sedan hämtar robotarna automatiskt godset. Även matleveranser och läkemedel transporteras med AGV:erna.

Systemet är i hög grad automatiserat – robotarna läser av elektroniska chip med godsinformation som sitter under vagnarna och vet sedan var vagnen ska transporteras. Från lastcentralen åker de längs en kulvert och navigerar fram till den hiss de ska ta för att komma till rätt avdelning, AGV:erna har egna hissar som de kommunicerar trådlöst med.

De känner av hinder och stannar om något står i vägen. Går en människa ut framför roboten piper den högt och säger sedan: "Du står i vägen, var vänlig flytta på dig". Väl uppe på våningen lämnar roboten sin last i ett rum i anslutning till vårdkärnan. Servicepersonal, och i vissa fall vårdpersonal, lastar av vagnen. Tomma vagnar som ska tillbaka till teknikbyggnaden tar robotarna automatiskt med sig.

Personal på avdelningarna kan elektroniskt beställa läkemedel, förbrukningsmaterial, kläder och mat som levereras direkt. På så sätt behövs inga större förråd på avdelningarna.

Minskat svinn med chip i textilier

Robottruckarna är en av flera delar i NKS-projektets innovativa logistiksystem. Exempelvis är samtliga personalkläder märkta med chip så att de är möjliga att spåra, i dag förekommer ett omfattande svinn av kläder och andra sjukhustextilier. Och textilskåpen för personalkläder har så kallade RFID-antenner som känner av saldo – och som automatiskt skapar nya beställningar när lagret krymper.

Städvagnarna transporteras efter användning ned av robotarna där de spolas rena, desinficeras och allt städmateriel byts ut. Så när en lokalvårdare börjar sitt pass står en ren städvagn med nytt städmaterial och väntar.

När första delen av sjukhuset är färdigställd 2016 kommer även de 14 första AGV-robotarna att börja arbeta. När hela sjukhusbyggnaden är färdigställd kommer 29 truckar att vara i tjänst.

Fakta robottruckar:

  • 29 robottruckar, så kallade AGV:er, kommer att arbeta på det nybyggda universitetssjukhuset.
  • AGV står för automated guided vehicle.
  • Varje AGV kan arbeta 18-20 timmar per dygn, de behöver laddas 4-6 timmar per dygn. De känner själva av när det är dags och kör fram till laddningsstationen.
  • Robottruckarna transporterar läkemedel, förbrukningsmaterial, personalkläder, mat och källsorterat material som inte går i sopsugen.
  • 150 städvagnar hämtas dagligen från städrum med hjälp av AGV:er, fylls på centralt och distribueras vidare till avdelningarna med robotarna.
  • Textil för 630 patientrum och 36 operationssalar distribueras via AGV varje dygn.
  • Drygt 3,5 ton tvätt per dygn transporteras av truckarna; där ingår patientkläder, bäddkläder och personalkläder för 6000 medarbetare.
  • Hastighet: max 1,6 meter per sekund.
  • Robotarna transporterar inte patienter.

 

>