Rörpost bidrar till smidig logistik

Hela det nybyggda univeritetssjukhuset är sammankopplat med ett rörpostsystem som är sammanlagt sju kilometer långt. Till och från 150 stationer kommer personalen snabbt att kunna skicka läkemedel, blodprover och blod mellan olika enheter.

Sjuksköterskan sätter kortet mot läsaren. Det hörs ett svischande ljud – nu är blodpåsen på väg mot operationssalen med en hastighet av mer än 20 km/tim.

–I systemet finns fläktar som ser till att antingen suga eller blåsa rörpostpatronerna dit de ska, säger Maria Sonnerby, kommunikatör på Coor.

Systemet är en del av den smidiga logistiken på det nya sjukhuset. Tillsammans med de fjärrstyrda robottruckarna innebär rörposten att behovet av förråd på vårdavdelningarna minimeras.

– Det enda som inte får skickas med rörpost är visst biologiskt material och brandfarliga ämnen, säger Maria Sonnerby.

Rörpostpatronen som fraktar materialet har en komponent i sig som gör att systemet vet vart den ska, en så kallas RFID-tagg. Det är samma tekniska komponent som till exempel sätts in i vilda djur för att spåra dem och som även finns i sjukhusets AGV-robotar.

Det nya rörpostsystemet är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter, forskare och tekniker, och har en modernare utformning än den gamla rörposten.

Foto på rörpost

Patronen kan utrustas med många olika insatsfickor eller provrörshållare. För maximalt säker transport kan man välja att skicka posten med halvfart, det vill säga omkring 10 km/tim.

– Den långsammare hastigheten kan förinställas så att den gäller alla sändningar till vissa stationer. Man kan också välja det alternativet manuellt för en speciell sändning.

Snabbt och säkert
Vissa transporter med känsligt innehåll, som till exempel narkotikaklassade läkemedel, kan man skicka med speciell behörighet. Då blir patronen fastlåst vid målet tills behörig personal lägger sitt kort mot systemets kortläsare.

För att kretsloppet med patroner ska fungera smidigt dygnet runt, sju dagar i veckan, får det inte samlas för många patroner på vissa stationer och bli brist på andra.

– Därför kan patronerna ges en "hemmastation" så att de automatiskt hittar dit när den inte är i omlopp.

Oavsett om enheterna ligger på olika våningsplan eller i olika hus går rörposten lika snabbt och säkert. Patronen tar alltid snabbast möjliga väg till målet och risken för flaskhalsar på labbet minskar, liksom på blodcentral och apotek.

– Systemet bidrar till att sjukhuset blir effektivare. Vårdpersonalen kan ägna sig åt patienterna i stället för transporter och ärenden, säger Maria Sonnerby.

>