Aktuell Bygginformation

Nu finns en ny utgåva av Aktuell Bygginformation om NKS ute. Här kan du läsa om vad som händer på och runt byggarbetsplatsen för NKS-projektet den närmaste tiden. Informationen ges ut i samarbete med Skanska Healthcare.

Öppna Aktuell Bygginformation, 19 november (HTML)


Foto: Holger Staffansson, Skanska

>