Beslut i AU om tunnelbana till Hagastaden och NKS

Landstingsstyrelsens arbetsutskott (AU) beslutade den 21 januari att föreslå Landstingsstyrelsen (LS) och Landstingsfullmäktige (LF) att tunnelbana ska byggas till Hagastaden, samt förslag om organisation för genomförande. Ärendet kommer nu att behandlas i LS den 4 februari och LF den 18 februari.

Om beslut fattas av LS kommer en ny organisation som ansvarar för genomförandet av avtalen tillkomma från 1 mars. Enligt beslut beräknas tunnelbanan få trafikstart under år 2020. >> Läs mer i beslutsunderlaget

 

Kontakt:
Pressfunktionen, Stockholms läns landsting 08-123 131 48

>