Hewlett-Packard leverantör av IKT-infrastruktur till NKS

Stockholms läns landsting har tecknat avtal med Hewlett-Packard Sverige AB om informations- och kommunikationsteknik (IKT) till Nya Karolinska Solna. Uppdraget innefattar leverans av fast och trådlöst nätverk, två datahallar, integration och leveranssamordning.

Utvecklingen gällande IT- och medicinteknik går snabbt framåt och det har varit en tydlig målsättning för landstinget att upphandla en IKT-infrastruktur för Nya Karolinska Solna som tar höjd för detta. Det fasta nätet kommer att ha höga krav på robusthet och kapacitet för att kunna möta de tekniklösningar framtidens vård kräver.

 

Det trådlösa nätverket ska se till att IT-tjänster och applikationer finns tillgängliga på den utrustning som flyttas runt på sjukhuset och den utrustning som vårdpersonal bär med sig, t.ex. medicinskteknisk utrustning, bärbara datorer och surfplattor. Vidare ska det trådlösa nätverket stödja effektivare kommunikationslösningar som IP-telefoni och mobil videokonferens.

 

För att se till att IKT-infrastrukturen ska uppnå de höga krav som landstinget ställer ska Hewlett-Packard Sverige AB även ansvara för byggandet av två datahallar samt ansvara för integration och samordning av leveranser inom IKT-försörjningen.

Avtalet är värt drygt 205 miljoner kronor och löper tills Nya Karolinska Solna står färdigt, enligt nuvarande tidsplan i december 2017.

 

 

För media: Pressfunktionen 08-123 131 48

>