NKS har nått halvtid – så blir det nya sjukhuset

Tisdagen den 17 december arrangerades ett välbesökt lunchmingel med anledning av att NKS-projektet har nått halvtid. Ansvariga för projektet presenterade hur det nya universitetssjukhuset kommer att vara utformat invändigt och utvändigt. Samtidigt tändes fasaderna på huvudbyggnaden upp i färger som kommer att prägla det blivande sjukhuset.

Nya Karolinska Solna (NKS) ska fokusera på högspecialiserad och forskningsintensiv vård för patienter med de mest komplicerade sjukdomarna och olycksfallen. Därför är det extra viktigt att både yttre och inre miljöer får en bra och väl genomtänkt arkitektur som skapar harmoni och trygghet. Under lunchminglet, som ägde rum ovanpå NKS Showroom, presenterades bland annat gestaltningsstrategin för projektet. En strategi som tar avstamp i NKS projektmål att skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden både inom och i anslutning till sjukhuset.

 

Nav i framtidens hälso- och sjukvård

Finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl inledde med att tala om att NKS blir ett nav i den omfattande satsning på framtidens hälso- och sjukvård som landstinget har påbörjat.

 

-         Vi bygger ett av Europas mest moderna universitetssjukhus, sade Rosdahl. En trygghet inte bara för alla stockholmare utan för hela Sverige.

     

Norra Europas största byggprojekt

Pär Olsson, VD Skanska Healthcare berättade att NKS också är det största byggprojektet i norra Europa. Han visade flygbilder från olika vinklar där man kunde se hur huvudbyggnaden snart är uppe i full höjd. Och hur stommen till det som ska bli en ny forskningsbyggnad med närhet till Karolinska Institutet håller på att monteras.

 

Det trygga och välkomnande sjukhuset

-         I ett projekt av den här omfattningen är det nödvändigt att ha ett styrdokument som tar ett helhetsgrepp om utformning, arkitektur, material och kulörer.

 

Det sade Kristina Stenberg Hjulström, projektledare Clinical Design, Programkontoret nya Karolinska, som tillsammans med arkitekt Charlotte Ruben, WhiteTengbomTeam, presenterade gestaltningsstrategin för NKS. En strategi som också säkerställer att alla de kliniska och funktionella krav som ställs på ett toppmodernt universitetssjukhus beaktas.

Utformningen möjliggör nya arbetssätt

Annika Tibell, medicinsk chef, Programkontoret nya Karolinska, berättade om att planeringen av NKS bygger på närhet mellan olika funktioner, till exempel mellan akutmottagning, intensivvård och operation. Och att all planering sker utifrån vad som är bäst för patienten.

 

-         Att patienterna får enkelrum ökar säkerheten och möjligheten för vårdpersonal att samverka runt vården.

 

Integrerad vård, forskning och utbildning

Martin Ingvar, professor Karolinska Institutet talade om hur NKS ska bidra till en ökad integrering av vård, forskning och utbildning.  Bland annat genom utformningen av forskningsbyggnaden som blir den självklara länken mellan sjukhuset och Karolinska Institutet.

 

Fasaden lyser i NKS-färger

Idag tändes fasaderna på huvudbyggnaden med de färger som ingår i kulörkonceptet som finns med i gestaltningsstrategin. Färgerna är inspirerade av naturens årstider och kommer att återfinnas inuti sjukhuset.

 

 
Ladda ner gestaltningsstrategin
Gestaltningsstrategin är framtagen av WhiteTengbomTeam på uppdrag av Skanska Health Care inom ramen för NKS-projektet. Gestaltningsstrategin i sin helhet och i sammanfattning samt bilder finns här...

 

 

Foto: Holger Staffansson och Lina Ivarsson, Skanska  

 

 

 

 

 

 

>