Tilldelningsbeslut IKT-infrastruktur

Landstingsstyrelsen har idag 19 november 2013 fattat beslut om tilldelning i upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna. I beslutet tilldelas Hewlett-Packard Sverige AB kontraktet. SLL beräknar teckna avtal den 2 december 2013.

Leveransen innefattar fast och trådlöst nätverk, leveranssamordning och datahallar till NKS.

Länkar till dokument
0. Tilldelningsbeslut för IKT-Infrastruktur till Nya Karolinska Solna.pdf
1. Upphandlingsrapport IKT-Infrastruktur.pdf
2. Bilaga 1 till Upphandlingsrapport IKT-Infrastruktur_Urvalsprotokoll.pdf
3. Bilaga 2 till Upphandlingsrapport IKT-Infrastruktur_Slutsats Utvärdering.pdf

 

Kontakt
För mediefrågor, kontakta Pressfunktionen 08-123 131 48.

För övriga frågor, kontakta:

Projektledare, Johan Nord,
E-post: johan.nord@sll.se
Tel: 08-123 180 36

Projektledare Karolinska Universitetssjukhuset, Christer Nilsson
E-post: christer.nilsson@karolinska.se
Tel: 070-605 09 82

Huvudprojektägare IKT, Thomas Wedegren
E-post: thomas.wedegren@sll.se
Tel: 08-690 57 54

>