Tilldelningsbeslut Patientkallelsesystem

Landstingsstyrelsen fattade den 10 februari 2014 beslut om tilldelning i upphandlingen av Patientkallelsesystem till Nya Karolinska Solna. I beslutet tilldelades AMAB, Allen Myrin AB kontraktet. Avtal tecknades den 4 mars 2014.

Leveransen innefattar leverans samt support och underhåll av patientkallelsesystem till NKS.

Länkar till dokument

1. Tilldelningsbeslut på delegation Upphl av Patientkallelsesystem.pdf
2. Upphandlingsrapport Patientkallelsesystem.pdf
3. Slutsats Utvärdering_Bilaga till Upphandlingsrapport.pdf

Kontakt
För mediefrågor, kontakta Pressfunktionen 08-123 131 48.

För övriga frågor, kontakta:

Projektledare Karolinska Universitetssjukhuset, Christer Nilsson
E-post: christer.nilsson@karolinska.se

Tel: 070-605 09 82

Huvudprojektägare IKT, Thomas Wedegren
E-post: thomas.wedegren@sll.se

Tel: 08-690 57 54

>