Upphandling av Audiovisuell kommunikation klar

Landstingsstyrelsen fattade den 17 juni 2014 beslut om tilldelning i upphandlingen av Audiovisuell kommunikation till Nya Karolinska Solna och leverans till SLLs förvaltningar och bolag. I beslutet tilldelades Atea Sverige AB kontraktet. Avtal tecknades den 30 juni 2014.

Upphandlingen genomfördes som ett selektivt förfarande.

Tilldelningsbeslut Audiovisuell kommunikation
Tilldelningsbeslut med tillhörande bilagor finns att hämta på http://www.upphandling.sll.se/

Kontakt
För mediefrågor, kontakta Pressfunktionen 08-123 131 48.

För övriga frågor, kontakta:

Projektledare Karolinska Universitetssjukhuset, Christer Nilsson
E-post: christer.nilsson@karolinska.se
Tel: 070-605 09 82

Huvudprojektägare IKT, Thomas Wedegren
E-post: thomas.wedegren@sll.se
Tel: 08-690 57 54

>