Upphandling av Digital mediadistribution klar

Landstingsstyrelsen fattade den 3 juni 2015 beslut om tilldelning i upphandlingen av Digital Mediadistribution till Nya Karolinska Solna Ramavtal till SLL. I beslutet tilldelades AMAB, Allen Myrin AB kontraktet. Avtal tecknades den 18 juni 2015.

Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande och omfattar leverans och support- och underhållstjänster av central DMD-infrastruktur till NKS. Upphandlingen omfattar även ett Ramavtal avseende leverans av Digital Mediadistribution till SLL, med möjlighet att avropa vissa närmare angivna support- och underhållstjänster.

Tilldelningsbeslut Digital mediadistribution
Upphandlingsrapport med beslut i upphandlingen av Digital mediadistribution till NKS samt SLL.pdf

Kontakt
För mediefrågor, kontakta Pressfunktionen 08-123 131 48.

För övriga frågor, kontakta:
Projektledare Karolinska Universitetssjukhuset, Christer Nilsson
E-post: christer.nilsson@karolinska.se
Tel: 070-605 09 82

Huvudprojektägare IKT, Thomas Wedegren
E-post: thomas.wedegren@sll.se
Tel: 08-690 57 54

>