Upphandling av Disk- och spoldesinfektorer

Annons avseende inbjudan till upphandling med öppet förfarande gällande "Disk- och spoldesinfektorer" publicerades den 17 januari 2014.

Upphandlingen innefattar Ramavtal av Disk- och spoldesinfektorer till SLL samt leveransavtal av Disk- och splodesinfektorer till NKS och Södertälje sjukhus.

>> Länk till inbjudan på e-avrop.com


Kontakt

Charlotta Bergman
Upphandlare
Tel: 08-123 147 31
charlotta.bergman@sll.se

 

>