Upphandling av System för meddelandeförmedling klar

Landstingsstyrelsen fattade den 19 maj 2014 beslut om tilldelning i upphandlingen av System för meddelandeförmedling till Nya Karolinska Solna. I beslutet tilldelades Ascom Sweden AB kontraktet. Avtal tecknades den 17 juni 2014.

Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande och omfattar leverans samt support och underhåll av system för meddelandeförmedling med option på särskild funktionalitet.

Tilldelningsbeslut System för meddelandeförmedling
1. Tilldelningsbeslut i upphandlingen av System för meddelandeförmedling till NKS.pdf
2. Upphandlingsrapport System för meddelandeförmedling.pdf
3. Bilaga 1, Slutsats Utvärdering.pdf

Kontakt
För mediefrågor, kontakta Pressfunktionen 08-123 131 48.

För övriga frågor, kontakta:

Projektledare Karolinska Universitetssjukhuset, Christer Nilsson
E-post: christer.nilsson@karolinska.se
Tel: 070-605 09 82

Huvudprojektägare IKT, Thomas Wedegren
E-post: thomas.wedegren@sll.se
Tel: 08-690 57 54

>