Avtal för strålutrustning till Nya Karolinska Solna och Södersjukhuset

I enlighet med landstingsstyrelsens beslutade avsiktsförklaring från 12 december 2017 har Stockholms läns landsting idag undertecknat avtal för strålbehandlingsutrustning till NKS och Södersjukhuset med Elekta AB och Varian Medical Systems. Avtalens totala värde har beräknats uppgå till 468,9 MSEK för investeringar och drift under kontraktstiden.

Två avtal har tecknats med Elekta AB. Det ena avser intern strålbehandling vid NKS. Avtalet omfattar hårdvara, mjukvara, tillbehör, kringutrustning, utbildning och servicekontrakt. Utrustningen planeras vara kliniskt driftsatt i oktober 2018.

Det andra avtalet som har tecknats med Elekta AB avser strålbehandlingsverksamheten på Södersjukhuset. Avtalet omfattar linjäracceleratorer, mjukvara, kringutrustning, utbildning och service. Utrustning kommer installeras och driftsättas stegvis fram till 2020.

- Vi är nöjda att kunna sluta dessa avtal i enlighet med landstingsstyrelsens avsiktsförklaring och att den nya utrustningen kan driftsättas i oktober i år vid NKS och succesivt fram till 2020 vid Södersjukhuset, säger Anne Rundquist chefsjurist vid Stockholms läns landsting

Ett funktionsavtal har också tecknats med Varian Medical Systems och avser strålbehandlingsverksamheten på NKS. Avtalet omfattar leverans av linjäracceleratorer, mjukvara, kringutrustning och utbildning. Även servicekontrakt och viss utrustning för intern strålbehandling omfattas av avtalet. Utrustningen planeras vara kliniskt driftsatt i oktober 2018.

Fakta om strålbehandling

Det finns två huvudtyper av strålbehandling: extern och intern. Vid extern strålbehandling befinner sig strålkällan utanför patientens kropp. Den vanligaste typen av extern strålbehandling utförs med hjälp av så kallade linjäracceleratorer, som producerar foton- och elektronstrålning. Vid intern strålbehandling, så kallad brachyterapi, placeras radioaktiva preparat inuti eller i direkt kontakt med det organ som skall behandlas.

>