Entrén till barnakuten i nya sjukhusbyggnaden

Entrén till barnakuten i nya sjukhusbyggnaden

Barnakuten och delar av barnsjukvården flyttar in i nya sjukhusbyggnaden i Solna

Idag flyttar barnakuten, den slutna barnsjukvården och delar av öppenvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus in den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Där ska de svårast sjuka och skadade barnen får mer högspecialiserad vård.

Idag är det dags för nästa fas i inflyttningen till Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna. Nu flyttar barnakuten, den slutna barnsjukvården inklusive intensivvård, operationsavdelningar och delar av öppenvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus in i den nya sjukhusbyggnaden.

Klockan 06.00 på söndagsmorgonen stängde barnakuten sina gamla lokaler på Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att samtidigt öppna barnakuten i den nya sjukhusbyggnaden, med adress Anna Steckséns gata 35. Barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge berörs inte av flytten. 

Delaktighet för föräldrar och närstående
Under dagen flyttar cirka 50 patienter tillsammans med sina föräldrar och närstående. Barnsjukvårdens nya lokaler är bättre anpassade än dagens för att föräldrar och närstående ska kunna vara delaktiga i vården. På nyföddhetsavdelningen finns det exempelvis tolv familjerum, att jämföra med dagens två.

Alla patienter får ett enkelrum, vilket ökar integriteten och minskar risken för infektioner. Rummet är utrustat med en extrasäng där en närstående kan övernatta. Samtidigt ger byggnaden möjligheter att införa nya arbetssätt där medarbetarna organiserar sig tydligare utifrån patientens behov.

Medarbetare delaktiga i planeringen
Flytten har förberetts i detalj under lång tid. Ett stort antal medarbetare har varit delaktiga i planeringen parallellt med att alla medarbetare har utbildats och tränats i de nya lokalerna med den nya utrustningen. För att säkerställa en patientsäker flytt minskas antalet inneliggande patienter, men med full personalbemanning.

Samverkan med länets alla barnakuter
Nationella och internationella erfarenheter visar att det är viktigt att genomföra en flytt med högre personaltäthet än vanligt. Därför vårdas färre patienter men med ordinarie antal medarbetare under inflyttningsperioden fram till 5 december. Länets alla barnakuter samverkar genom täta avstämningar och kommer under flyttperioden att ta emot fler barnapatienter för att säkerställa en patientsäker flytt.

Tre akutmottagningar för barn håller öppet dygnet runt i länet, och tar hand om barn med allvarliga och livshotande skador och sjukdomar: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset. Barnakutmottagningen på Danderyds sjukhus har öppet mellan 8 och 23.

Prioriterar livshotande skador och sjukdomar
Barnakuterna prioriterar alltid de svårast sjuka eller skadade barnen, vilket gör att väntetiderna kan variera över dygnet. För barn med akuta besvär som inte är livshotande finns länets närakuter på kvällar och helger när husläkarmottagningen har stängt. 1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården dygnet runt.

Högspecialiserat uppdrag
För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholms läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Totalt satsas 41 miljarder kronor under de kommande tio åren (2017-2026), bland annat för att rusta upp och bygga ut länets sjukhus. Det nya sjukhuset i Solna innebär att vårdkartan till viss del ritas om för länets invånare. En del patienter som hittills fått vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer istället att tas emot av andra vårdgivare i Stockholmsområdet.

Mer information om flytten

Läs mer om Karolinska universitetssjukhusets flytt till den nya sjukhusbyggnaden Här finns bland annat flyttinformation på andra språk och en ny karta över Karolinska Solna.

Länkar:

Läs mer om Framtidsplanen 
Läs om avtal, kostnader och tidsplan för Nya Karolinska Solna 

 

>