Kostnader för forskningsbyggnaden

På måndag den 25 september invigs den nya forskningsbyggnaden som byggts inom Nya Karolinska Solna-projektet. Forskningshuset kallas för BioClinicum och är en viktig satsning för att öka integrationen mellan vård, forskning och utbildning.

I forskningshuset kommer över hundra forskargrupper, att samlas från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI). Här kommer det skapas ett modernt forsknings- och utbildningskluster.

Stockholms läns landsting har begärt att alla nödvändiga byggnadsåtgärder och injusteringar slutförs innan det formella överlämnandet sker. Överlämningen sker därför nu cirka tre månader senare än ursprunglig plan. Huvuddelen av byggnaden kommer driftsättas under första halvåret 2018 och beräknas vara i full drift 2019.

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal har tecknats för de byggåtgärder som krävs i forskningsbyggnaden bl.a. på grund av försenade installationerna av utrustning. Tilläggsavtalen uppgår till cirka 87 miljoner kronor, och delas lika mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan tidigare har två övriga tilläggsavtal tecknats för forskningsbyggnaden. Ett tilläggsavtal för 182 miljoner kronor avser inredning av laboratorier, det tecknades i maj 2014. Det andra tilläggsavtalet som avser radiofarmlabb tecknades i mars 2014 och där uppgår kostnaden till cirka 35 miljoner kronor.

Landstingets totalkostnad för NKS-projektet ökar inte, utan tilläggsavtalen finansieras inom den befintliga budgeten för projektet.

>