Foto: Daniel Warren

Foto: Daniel Warren

Nya gammakniven på plats

Neurokirurgen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna uppgraderas med en ny strålkniv inför flytten till den nya byggnaden. Med ”Icon” på plats breddas möjligheterna för behandling och forskning.

Gammakniven, eller strålkniven, är inte vilken kniv som helst, det är ett neurokirurgiskt instrument med extremt hög precision. Den nya maskinen som heter "Icon" ryms visserligen inte i en låda, men den är inte större än att den skulle platsa i ett ordinärt kök.

Georges Sinclair, strålkirurg och biträdande överläkare på Gammaknivsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset, ger den bländande vita maskinen en klapp.

– Det här är high-tech neurokirurgi, säger han.

Brett användningsområde
Strålkniven är ingen ny uppfinning. Det var Lars Leksell (1907-1986), professor i neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, som lanserade den i mitten av förra seklet. Sedan dess har gammakniven utvecklats till ett neurokirurgiskt instrument med brett användningsområde. Nyligen genomfördes den miljonte hjärnoperationen i världen med tekniken.

– Vi behandlar ett brett spektrum av sjukdomar, från benigna och maligna hjärntumörer till funktionella sjukdomar som central nervsmärta och kärlmissbildningar, säger Georges Sinclair.

Neurokirurgi med strålkniv kan vara ett komplement eller alternativ till öppen kirurgi där man sågar upp skallbenet för att komma åt att operera hjärnan med vanliga kirurgiska instrument.

Tekniken baseras på sönderfall av radioaktiva kobolt-60-element som i sin tur avger gammastrålar. 192 strålkällor sitter monterade i en halvsfärisk "hjälm". Patienten ligger på en brits med skallen fixerad inne i sfären. Vid behandlingen fokuseras alla gammastrålar mot ett 3D-definierat "mål".

Lyckat lyft in i byggnaden
I samband med flytten till den nya sjukhusbyggnaden passar man på att byta ut den gamla maskinen som använts i Radiumhemmets källare sedan 2010. Bara "radiation unit" som den synliga delen av maskinen kallas, väger 18,5 ton.

– Lyftet från lastbilen gick helt enligt plan och "Icon" är nu installerad i den nya sjukhusbyggnaden. Vi rullade in den genom den öppning i fasaden som är till för den här typen av leveranser. Strålkällan som monteras med en laddmaskin kommer på plats i nästa fas, säger Erik Östberg som ansvarar för installationen av medicinteknisk utrustning till stråbehandlingsverksamheten.

Principen är densamma för den nya maskinen som för den tidigare.

– Skillnaden är den integrerade avbildningstekniken (ConeBeamCT) och att man kan använda ansiktsmask i stället för ram för att fixera patientens skalle så att strålningen hamnar exakt där den ska, säger Georges Sinclair.

Gammakniven på plats i byggnaden

Foto: Oscar Mannerström

Möjliggör ännu mer avancerade ingrepp
I Sverige används strålkniven enbart på Karolinska Universitetssjukhuset där man utför omkring 550 operationer om året. I hela världen, framför allt USA och Japan, finns omkring 200 strålknivar för behandling och forskning. Med den nya gammakniven öppnas nya möjligheter att utveckla strålkirurgin vid Karolinska Universitetssjukhuset, menar Georges Sinclair.

– Vid Gammaknivsenheten försöker vi vara lika visionära som Professor Leksell; vi är stolta över att ha utvecklat en del innovativa neurokirurgiska procedurer, bland annat hjärnstamskirurgi. Med den nya apparaten kommer vi att kunna utföra ännu mer avancerade ingrepp på speciella tumörer, till exempel meningiom nära synnerven, säger han.

Idag behandlas den typen av hjärntumör med en så kallad singelfraktion, ett enda ingrepp. Med den nya strålkniven kan man behandla samma meningiom flera gånger utan att skada synnerven.

– Teoretiskt så skulle vi också, med ram och mask, kunna behandla andra sjukdomar än idag. Forskningsmöjligheterna är mycket goda. Vårt mål är att bli världsledande i vårt område. För oss är det ett sätt att hedra professor Leksells strävan mot klinisk och akademisk excellens, säger Georges Sinclair.

>