Nytt NKS nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev om NKS-projektet finns till förfogande. Där kan du bland annat läsa om årets insats för blodgivning, om forskningsbyggnaden som växer fram och enkelrummet som är kärnan i projektet m.m. 

Öppna NKS nyhetsbrev, 18 december. 

>