Så ska oberoende genomlysning av Nya Karolinska Solna genomföras

Landstingsstyrelsen föreslås besluta hur den oberoende genomlysningen av Nya Karolinska Solna-projektet ska genomföras. Genomlysningen kommer utföras och redovisas i etapper. Den ska omfatta beslutet att bygga ett nytt universitetssjukhus, genomförandet av projektet, finansieringsmodell, verksamhetsinnehåll, driftsättning och avtalsförvaltning.

En genomlysning av hela projektet - från planering till genomförande och drift - rör en period om cirka 40 år (2001-2040) och spänner över en rad olika kompetensområden. Granskningen ska belysa hur samtliga avtalade tjänster för Nya Karolinska Solna-projektet utförs över tid För att säkerställa effektivitet och kvalitet i arbetet delas genomlysningen in i delprojekt. Redovisning av granskningen  kommer att ske etappvis.

Arbetet med genomlysningen inleds under första kvartalet 2017 och pågår till 2020, d.v.s. cirka två år efter att den sista fasen i byggprojektet färdigställts och driftsatts. Genomlysningen fortgår fram till 2020 för att möjliggöra  granskningen av hur avtalade krav på service och underhåll uppfylls när sjukhuset är i drift. 

Genomlysningen ska vara oberoende. Förslaget är att Stockholms Universitet ska genomföra granskningen som ett forskningsuppdrag.

Beslutet att genomföra en oberoende genomlysning av Nya Karolinska Solna-projektetfattades av landstingsfullmäktige den 13 september 2016. 

Läs tjänsteutlåtande om genomlysningen (PDF).

 

 

 

 

>