Se föreläsningarna från öppet hus i efterhand

Missade du öppet hus i nya sjukhusbyggnaden? När är det möjligt att se de populära föreläsningarna i efterhand. Alla är cirka 20 minuter långa. Länkarna till inspelningarna finns i listan nedan.

Konsten i Nya Karolinska Solna-projektet. Martin West, projektledare konstenheten, kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting. Se filmen.

Hur förändras länets hälso- och sjukvård? Johan Bratt, chefläkare, Stockholms läns landsting. Se filmen

Karolinskas uppdrag och hur fungerar den nya sjukhusbyggnaden? Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset. Se filmen

Hur flyttar man ett sjukhus? Baldvin Jonsson, docent och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Se filmen

Utformning av vårdmiljöer och patientsäkerhet. Charlotte Ruben, arkitekt, specialist vårdbyggnad, White arkitekter och Kristina Stenberg Hjulström, operativ programledare, leg sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset.  Se filmen

Avancerad vård över dagen – vad innebär högspecialiserad akademisk dagvård? Christer Rolf, professor och medicinsk rådgivare, Karolinska Universitetssjukhuset. Se filmen

Barnsjukvården i den nya sjukhusbyggnaden. Svante Norgren, Temachef Barn och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Se filmen

 

>