Tilldelningsbeslut anestesiarbetsstationer

Upphandlingen av anestesiarbetsstationer samt tillhörande tjänster annonserades den 24 juni 2015 och genomförs som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsstyrelsen den 4 januari 2016. Ramavtal har tecknats med Maquet Nordic AB.

Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för Anestesiarbetsstationer.pdf
Upphandlingsrapport avseende ramavtal för Anestesiarbetsstationer.pdf


Kontakt
För mediefrågor, kontakta: Pressfunktionen 08-123 131 48.

För övriga frågor, kontakta:
Projektledare, Bella Kajtazi,
E-post: bella.kajtazi@karolinska.se
Tel: 073- 625 17 55

>