Foto: Oscar Mannerström

Foto: Oscar Mannerström

Tolv lastbilar med möbler varje vecka

Nu pågår ett intensivt arbete med att flytta in lös inredning och utrustning i den del av sjukhusbyggnaden som färdigställdes i oktober och förbereds för att driftsättas 2018. Kort sagt så ska byggnaden gå från färdigt hus till sjukhus.

Det innebär bland annat att tre huskroppar ska fyllas med ungefär 320 olika typer av möbler. På entréplan i byggnaden används just stora ytor för att ta emot, packa upp och montera en enorm mängd möbler som sedan ska fördelas på cirka 1400 rum.  Bara när det gäller möbler rör det sig om ungefär 13 000 unika objekt vilket innebär att det kommer, i snitt, tolv lastbilslaster med möbler i veckan under en tremånadersperiod.  Möblerna har köps in från nio olika leverantörer.

Utöver möbler är det mycket utrustning som ska flyttas in och installeras i byggnaden. Inräknat både utrustning och möbler handlar det om ungefär 30 000 objekt (en dator räknas t.ex. som ett objekt). Den här flytten är större än den förra, vid förra inflyttningen var det cirka 25 000 objekt som bars in i byggnaden.

>