Foto: Gary Fabbri

Foto: Gary Fabbri

Vilken roll spelar NKS-projektet för framtida forskningsgenombrott? Se seminariet i efterhand

Nya Karolinska Solna-projektet resulterar i att Karolinska Universitetssjukhuset får helt nya byggnader i Solna. Det nybyggda universitetssjukhuset skapas mitt i ett unikt life science-kluster. Vilken betydelse har projektet Nya Karolinska Solna för framtida forskningsgenombrott och innovationer? Och för utvecklingen av svensk life science? Hur kan det bidra till att framtidens patienter får snabbare diagnos och behandling?

Detta var några av frågorna som diskuterades under NKS-projektets seminarium ”Vilken roll spelar NKS-projektet för framtida forskningsgenombrott och utvecklingen av svensk life science?” den 16 december 2016.

Här kan du se seminariet i efterhand.

Programpunkter och medverkande:

Ökad samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård samt industri. Peter Carpelan, forskningslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Visionen för länet, forskning, utbildning och life science i hela Stockholms län. Jan Andersson, forskning- och innovationsdirektör, Stockholms läns landsting.

Nya Karolinska Solnas betydelse i ett levande Life Science-kluster. Ylva Williams, VD, Stockholms Science City och Paul Beatus, VD, H2 Health Hub.

Framtidens forskning på Nya Karolinska Solna. Jan-Inge Henter, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset och Maria Eriksdotter, professor, prefekt, ledamot FoUU-kommittén, Karolinska Institutet.

Forskningssamarbete som tar avancerad sjukvård in i framtiden. Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet.

Nu skapar vi framtidens vård, forskning och utbildning. Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor, Karolinska Institutet.

>