Enkelrum engagerar

1500 personer tog chansen att titta in bakom kulisserna på byggarbetsplatsen när NKS-projektet bjöd in till öppet hus den 30 augusti. Att alla patienter får enkelrum på det nybyggda universitetssjukhuset var en av många frågor som intresserade besökarna.

– Enkelrummen engagerade många och besökarna var väldigt positiva när vi berättade om tankarna bakom dem, säger Gunda Höckenstöm, projektledare Inredning/Fm-tjänster, NKS Bygg. 

Det finns flera anledningar till att alla patienter får enkelrum med egen toalett och dusch.

– Enkelrum är den viktigaste åtgärden för att minska vårdrelaterade infektioner, läkemedelsförväxlingar och antalet förflyttningar, berättar Gunda Höckenström.

För patienten innebär det också högre integritet och avskildhet. Dessutom kommer det att finnas plats för anhöriga att sova över.  Något annat som ökar känslan av trygghet är att patienten kan ha ostörda samtal med vårdpersonalen.

Enkelrummen skapar förutsättningar för vårdpersonalen att arbeta i team direkt hos patienten. Det blir också lättare för forskare och studenter att besöka patienter. På så sätt skapar enkelrummen även bättre möjligheter för ett nära samarbete mellan vård, forskning och utbildning.

Nästan färdiga vårdrum
Under öppet hus fick besökarna gå en snitslad bana i delar av sjukhusbyggnaden. Längs rutten, som bland annat passerade förbi den framtida huvudentrén och förlossningsavdelningen, fick gästerna se en utställning om projektet och framtidens vård. Vårdrummen på förlossningsavdelningen är nästan färdiga och gav besökarna en bra bild av hur enkelrummen kommer se ut när sjukhuset är färdigställt. Kunniga värdar från Stockholms läns landsting, Skanska, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet hade fullt upp att svara på frågor om allt från byggnation och hållbarhet till konst och högspecialiserad vård.

Läs mer om öppet hus.

Öppet hus arrangerades av Stockholms läns landsting, Skanska, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Karolinska Institutet bjöd samtidigt in till öppet hus i nybyggda Aula Medica.

>