Logistiken sköts av talande robotar

Förarlösa robottruckar s.k. AGV:er (Automated Guided Vechicles) kommer att sköta en stor del av de dagliga materialleveranserna på det nybyggda sjukhuset. Truckarna kommer att transportera bland annat lakan, handdukar, kläder, mat och förbrukningsmaterial vidare ut till avdelningarna. De kommunicerar trådlöst med dörrar, hissar och det centrala styrsystemet känner av hinder och stannar om något står i vägen.

Personalen på avdelningarna använder ett elektroniskt beställningssystem och leveranserna kommer direkt dit de behövs. På så sätt behövs inga större förråd på avdelningarna.

Egna hissar
Robottruckarna går på hjul och kan bära en last som väger upp till 500 kilo. För att truckarna inte ska störa verksamheten har de egna hissar i sjukhuset.  De kan även kommunicera med hissarna och tala om att de är på väg, vilket sparar tid. Väl uppe på avdelningen kan de välja mellan att köra ut i korridoren eller att ställa sin last i ett låst utrymme, vilket är lämpligt vid transport av mat och medicin. Truckarna har särskilda laddningsstationer, en verkstad för reparation och en egen plats på varje vårdavdelning.

När första delen av NKS är färdigställd 2016 kommer även de första AGV-truckarna börja arbeta. När hela sjukhusbyggnaden är färdigställd kommer cirka trettio truckar vara i tjänst.

>