Rättelse oktober

Rättelse - evakuering av paviljongerna N4/N5

Evakauering av paviljongerna N4/N5 kommer inte att ske under våren 2009, som det står i Nyhetsbrevet oktober 08, utan något senare. Tidplan är dock ännu inte beslutad.

>