Bakgrund

Stockholms läns landsting har under ett antal år genomfört flera stora utredningar för att kartlägga och analysera hur man ska kunna möta de krav, som ställs på morgondagens sjukvård. Ambitionen är att skapa en mer effektiv och säker sjukvårdsstruktur, samt att bygga ett universitetssjukhus i världsklass från grunden.

SNUS-utredningen
I slutet av 2001 tillsattes SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) vars uppdrag var att undersöka behovet av och möjligheterna för att skapa ett nytt universitetssjukhus. Utredningsrapporten fastslog i november 2002 att ett universitetssjukhus ska bedriva specialistvård samt omfattande forskning och utbildning av högsta kvalitet. Man konstaterade vidare att en fortsatt stark samverkan mellan sjukvård och forskning, dvs mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna, talade för en lokalisering av ett nytt universitetssjukhus till just Karolinska sjukhusområdet i Solna.

3S-utredningen

I SNUS-utredningen poängterades också att omdaningen av Karolinska sjukhuset till ett modernt och internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukhus måste gå hand i hand med förändringar inom andra delar av landstingets sjukvårdssystem. Under 2003 och 2004 gjordes därför en genomgripande utredning rörande den framtida strukturen av sjukvården i Stockholms län, den så kallade 3S-utredningen (Stockholms Sjukvårdsstruktur).

Utredningsarbetet har drivits i två delprojekt: Ett delprojekt avseende det nya universitetssjukhuset och akutvårdsstrukturen, och ett del projekt med inriktning på närsjukvård. Kompletterande utredningar har gjorts för barnsjukvård och laboratoriemedicin.

Förstudier kring byggnation och renovering
Inom ramen för 3S-utredningen fick Locum AB (SLLs fastighetsbolag) i uppdrag att genomföra ett antal förstudier med inriktning att bygga det nya sjukhuset. Dessa utredningar visade, att det var fullt möjligt att placera NKS på Karolinska sjukhusområdet i Solna och att det fanns goda förutsättningar att integrera sjukhuset i den nya stadsdelen Hagastaden.

I utredningarna jämförde man också kostnaderna för att renovera med att bygga nytt. Svaret var att det bästa alternativet var att bygga ett helt nytt sjukhus. En renovering hade tagit omkring 15 år att genomföra, med allt vad det innebär av tillfälliga lösningar och att flytta runt svårt sjuka patienter. De renoverade lokalerna skulle heller inte bli tillräckligt ändamålsenliga för att kunna möta kraven från framtidens universitetssjukvård.

>