Juryn

Tävlingsjuryn utsågs av landstingsstyrelsen och bestod av 18 ledamöter. Två ledamöter utsågs av branschorganisationen Sveriges arkitekter. Juryns ordförande var Dag Larsson som även är biträdande finanslandstingsråd samt ordförande för Locum AB.

Juryns sammansättning såg ut så här:

Dag Larsson, ordförande, utsedd av socialdemokraterna
Dagmar Fornander, vice ordförande, utsedd av moderaterna
Carl-Anders Ifvarsson, ledamot, utsedd av folkpartiet
Pia Lidwall, ledamot, utsedd av kristdemokraterna
Birgitta Sevefjord, ledamot, utsedd av vänsterpartiet
Raymond Wigg, ledamot, utsedd av miljöpartiet
Sören Olofsson, Landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
Cecilia Schelin-Seidegård, Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
Harriet Wallberg Henriksson, Rektor, Karolinska Institutet
Ingemar Ziegler, VD, Locum AB
Lennart Karlsson, VD, Akademiska Hus
Juan Copoví-Mena, Chef för projektet, Locum AB
Per Linder, Stadsarkitekt/Arkitekt SAR/MSA, Solna stad
Ingela Lindh, Stadsbyggnadsdirektör/Arkitekt MSA, Stockholms stad
Krister Bjurström, Arkitekt SAR/MSA, Bjurström & Brodin Arkitekter AB
Göran Lindberg, Arkitekt LAR/MSA, Nivå landskapsarkitektur AB
Mats Edblom, Stadsarkitekt/Arkitekt SAR/MSA, Ahlgren Edblom Arkitekter, utsedd av SA
Kristin Jarmund, Sivilarkitekt MNAL, Kristin Jarmund Arkitekter AS, utsedd av SA

Jurysekretariatet
Pontus Werlinder, arkitekt SAR/MSA, Locum AB
Thomas Norberg, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekters Arkitektservice

Till sin hjälp har juryn fyra beredningsgrupper med sakkunniga inom respektive område

Beredningsgrupp Funktion
Beredningsgrupp Gestaltning
Beredningsgrupp Teknik
Beredningsgrupp Ekonomi, tid och genomförande

>