Övriga tävlingsbidrag

Basen för juryns bedömning har varit tävlingsprogrammets formulering av tävlingsuppgiften, där ett antal nyckelbegrepp anger uppgiftens viktigaste delar i enlighet med vad som anges under avsnittet ”Tävlingsuppgiften”. Tävlingsuppgiften har i sammandrag varit:

  • att redovisa ett övergripande koncept för anläggningens identitet och bebyggelsens organisation i samspel med omgivningen
  • att utifrån ett antal frågeställningar illustrera hur området, byggnaderna och lokalerna över tiden kan disponeras för vård, forskning och utbildning
  • att gestalta den yttre och inre miljön utifrån högt ställda etiska och estetiska krav

Förslagens funktionella, etiska, estetiska, tekniska och totalekonomiska egenskaper har vägts samman med helhetsgrepp, idéstyrka och utvecklingsbarhet, såsom angivits i tävlingsprogrammet. Övriga deltagande tävlingsförslag och juryns utlåtanden hittar du här i menyn intill.

>