Om NKS Bygg

NKS Bygg är en avdelning inom Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). NKS Byggs uppdrag är att vara beställare för sjukhusbyggnationen och det 30-åriga projektavtalet gällande drift och servicetjänster för sjukhusanläggningen Nya Karolinska Solna. NKS Bygg ansvarar också för upphandlingen av inredning till Nya Karolinska Solna samt investeringar för utrustning till NKS.

>