FoUU-utskottet - Inriktningsbeslut avseende övergripande verksamhetsinnehåll

Landstingsstyrelsens FoUU-utskott fattade Inriktningsbeslut om övergripande verksamhetsinnehåll för NKS, 2009-12-15 (LS 0906-0489).

Protokoll FoUU-utskottet 2009-12-15

>