FoUU-utskottets beslut om mjuka servicetjänster

FoUU-utskottets beslut den 23 september 2008 om godkännande av Nya Karolinska Solna-förvaltningens förslag till innehåll av de s.k. mjuka servicetjänster, som ska ingå i OPS-upphandlingen.

FoUU-utskottets protokoll 2008-09-23

Bilaga: Tjänsteutlåtande från Nya Karolinska Solna

>