FoUU-utskottets beslut om tidsplan för OPS-upphandlingen

FoUU-utskottets beslut den 21 augusti 2008 om att godkänna Nya Karolinska Solna-förvaltningens genomförande och övergripande tidsplan med arbetet för OPS-upphandlingen.

Läs mer här om beslutet

>