FoUU-utskottets överlämnande av tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens FoUU-utskott har den 4 december 2007 överlämnat tjänsteutlåtandet om Nya Karolinska Solna vidare till landstingsstyrelsen för ett första beslut och beredning till landstingsfullmäktige i början av 2008.

Tjänsteutlåtandet, med förslag att bygga ett nytt universitetssjukhus och med tillhörande projektprogram, är också förhandlat och överenskommet i central samverkansgrupp.

FoUU-utskottet skriver i sitt protokoll att ”förvaltningen lämnar ett förslag av oerhört stor betydelse. Ett framtida beslut om att bygga ett nytt universitetssjukhus med fokus på högspecialiserad vård blir historiskt och får mycket stora effekter på hela det akademiska sjukvårdssystemet i Stockholm”.

>