Landstingsfullmäktige - nytt beslut rörande bygget och driften

Landstingsfullmäktige fattade den 8 juni ett nytt beslut rörande bygget och driften av det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Ett enigt fullmäktige ställde sig bakom ett förslag om en något annorlunda lösning av den ekonomiska fördelningen mellan entreprenören Skanska/Innisfree och landstinget.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut, skrivelse och tjänsteutlåtande 
"Nytt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig-privat samverkan (OPS).

>