Landstingsfullmäktige - tilldelningsbeslut OPS-upphandling

Landstingsfullmäktige fattade tilldelningsbeslut i OPS-upphandling av NKS samt beslut om övergripande verksamhetsinnehåll för NKS, 2010-05-04

Landstingsfullmäktiges beslut 2010-05-04

>