Landstingsfullmäktiges beslut att bygga Nya Karolinska Solna

Landstingsfullmäktige fattade den 8 april 2008 det formella beslutet att bygga ett nytt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna.

Nya Karolinska Solna, som ska uppföras i anslutning till nuvarande Karolinska Universitetssjukhusets nuvarande byggnader i södra Solna, är ett av landstingets mest omfattande projekt någonsin.

Det nya universitetssjukhuset byggs vid Solnavägen, intill det medicinska universitetet Karolinska Institutet, och blir ett centrum i länets sjukvårdssystem. Betoningen kommer att ligga på högspecialiserad akut och planerad vård, och ett samband mellan sjukvård, forskning och utbildning. Det nya sjukhuset är kostnadsberäknat till högst 14,1 miljarder kronor.

Landstingsstyrelsens förslag, och behandling i Landstingsstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Landstingsfullmäktiges protokoll

Projektprogram

OPS-utredning med bilaga

Reglementsförändringar

Till pressmeddelandet

 

>